Lid worden van Het Gilde

Lidmaatschap

 

Wegens grote enthousiasme van onze jongste groep Gilderakkers, hebben wij momenteel een ledenstop op de vrijdagavond. 

Vanaf 6 jaar kunnen kinderen lid worden van Het Gilde. Gedurende het hele Gilde seizoen kunnen kinderen zich opgeven voor Het Gilde via het aanmeldingsformulier hiernaast. Twijfel je nog of je lid wilt worden, dan mag je altijd 2 keer komen proefdraaien op één van de groepsavonden.

Het gilde seizoen begint in september en eindigt in juni.
Wanneer een kind eenmaal lid is, wordt dit lidmaatschap elk jaar automatisch verlengd. Wil uw kind stoppen met Het Gilde? Geef dit uiterlijk voor 1 juli, per e-mail (hetgildeavenhorn@outlook.com) aan ons door.

Contributie

De contributie voor de avondgroepen bedraagt 87,50 euro (inclusief kamp), per kind. Wanneer het inschrijfformulier is ingevuld, ontvangen de ouders/verzorgers van het kind een acceptgiro in oktober. U kunt het bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL 92 RABO 03076.24.684 t.n.v. Stichting Jeugdrecreatie Het Gilde. Graag bij de omschrijving de naam/namen van uw kind(eren) vermelden.

De contributie gebruiken wij voor het draaien van de groepsavonden, de huur van het gebouw, spelmateriaal, cursussen, verzekering, etc. De rest van het geld dat wij nodig hebben, verkrijgen wij door subsidie van Gemeente Koggeland en door acties als appelbeignets verkopen, oud papier ophalen en de Fancy Fair. Door deze extra activiteiten kunnen we de contributie laag houden. Dus vergeet niet de Fancy Fair te bezoeken en een doosje appelbeignets te kopen op oudejaarsdag.

Voor vragen/opmerkingen over het lidmaatschap, contributie en aan- of afmeldingen kunt u terecht bij de ledenadministratie (Maureen van der Lee 06-30504343). Let op: Aan- of afmelden kunt u niet doen via de groepsleiding.

 

Toestemming gebruik afbeeldingen

Beste deelnemer, ouder, begeleider, of anderszins betrokkene bij stichting jeugdrecreatie Het Gilde uit Avenhorn. Wegens de nieuwe privacy wetgeving vragen wij aan alle leden of zij toestemming geven om persoonlijke afbeeldingen op social media te plaatsen. Deze toestemmingsverklaring kunt u invullen door één van de bolletjes aan te vinken in het opgave formulier.

Voor meer informatie, zie de onderstaande link:

Toestemming gebruik persoonlijke afbeeldingen

Aanmeldingsformulier

Toestemmingsverklaring gebruik van persoonlijke afbeeldingen

Oud papier beleid

5 + 14 =

Aanmeldingsformulier

Toestemmingsverklaring gebruik van persoonlijke afbeeldingen

Oud papier beleid

2 + 2 =